JOOBLEMuscle-fitnessFischerfarlinClub kennyADKKoala cafeStrolleringTongosweetmilk
Crystal Bohemia,a.s. Ceny F.FilipovskéhoRecingexpoSkokan roku F1TH AUTOWho works in F1Od maminky.cz AlbatrosZahrádkaRespekt k poroduFEEOO

Ohlédnutí za Ježíškem

Od Vánoc již uběhlo několik týdnů, ještě ale nevyprchala radost dětí z dárků, které jim Ježíšek přinesl. Díky hře Český Ježíšek odepisuje dětem trvá také radost nejen dětí, ale i dospělých z dopisů, které dostali jako odpověď na to, s čím se Ježíškovi během této hry svěřili.

Již osmým rokem děti i dospělí psali Ježíškovi dopisy a dostávali od něho odpověď. Nejsou to dopisy ledajaké - samozřejmě většina těchto dopisů obsahuje prosbu o dárky. Tisíce z nich se však také svěřují Ježíškovi se svými radostmi a starostmi, se svými úspěchy či životními trampotami. Všem Ježíšek odpoví osobním dopisem, ve kterém mnohdy poradí, nabídne dobrý nápad, ale i uklidní nebo dodá trochu sil. Tato hra se tak stala nejen strážcem při udržování dobrých vánočních tradic, ale dokonce jakousi poradnou. Pomocí pohádkové postavy Ježíška vstupuje do rodin nový pohled na jejich problémy, lidé objevili možnost svěřit se s vědomím, že nedostanou pouhou kartičku s přáním, ale hlavně pár slov, která jim mnohdy pomohou nebo je utvrdí v jejich úsilí. Důležité však především je, že se okruh těch, kteří touží po dopisu od Ježíška, stále rozšiřuje. O vzrůstajícím zájmu o tuto hru svědčí nejen nárůst počtu dopisů, které Ježíšek dostal, vždyť jich k němu v roce 2013 přilétlo přes 38 000, což je přibližně o 3 000 víc, než v roce předchozím.  Největší nárůst byl totiž u dopisů tzv. unikátních. I když bylo zpracováno 39 variant odpovědí od Ježíška podle věku, pohlaví a dalších kritérií, na více než 1 000 dopisů, tedy na třikrát větší počet, než v roce předchozím, musel Ježíšek odpovídat zcela individuálním dopisem. Právě zde se projevila potřeba přímého kontaktu, potřeba reakce na zcela unikátní příběh. O značné procento narostl také počet dopisů od dospělých všech věkových kategorií, přičemž jistým překvapením byl nárůst počtu dopisů od lidí produktivního věku a od mužů. Ještě více se tak projevila situace, kterou jsme zaznamenali již v minulosti - totiž skutečnost, že mnoha lidem chybí komunikace s okolím a uchylují se k pohádkové bytosti Ježíška jako k tomu, kdo možná jediný je ochoten s nimi hovořit, schopen jim poradit. Tento moment je pro všechny kolem této hry nesmírně zavazující.  V neposlední řadě pak překvapí, že Ježíšek dostal plno dopisů i z cizích zemí, kde není tak úplně doma. Je sympatické, že i tam rodiny mají snahu zachovávat české národní tradice, a to nejen ty vánoční. Samozřejmě i v roce 2013 Ježíšek odměnil dopisy, které ho nejvíc zaujaly. Tentokrát to byl kolektiv dětí ze školní družiny při Masarykově ZŠ Kdyně a dopis desetiletého Míši z Prostějova, kterému se Ježíšek snažil odměnou ulehčit jeho těžký úděl a podpořit ho v boji s těžkou nemocí. Rodinná hra Český Ježíšek odepisuje dětem se tedy v ještě větší míře osvědčila jako prostor pro vyslovení přání a tužeb dětí i dospělých, jako důležitá součást jejich předvánočního života. Ježíškovy odpovědi sehrály v mnoha případech důležitou roli při řešení těžkostí, především ale přinesly radost do mnoha rodin. A všichni víme, že radostný úsměv a sem tam i slzička štěstí dá sílu na překonání i těch největších překážek.