JOOBLEMuscle-fitnessFischerfarlinClub kennyADKKoala cafeStrolleringTongosweetmilk
Crystal Bohemia,a.s. Ceny F.FilipovskéhoRecingexpoSkokan roku F1TH AUTOWho works in F1Od maminky.cz AlbatrosZahrádkaRespekt k poroduFEEOO

Novinky vydavatelství Portal. Eva Štanclová, Renata Frančíková Šimonovy pracovní listy 22

Soubor pracovních listů přináší množství nápadů na činnosti, které se věnují rozvoji slovní zásoby a řečového projevu, grafomotorických dovedností, orientaci na ploše a dalším dovednostem, s důrazem na procvičování a upevňování schopností, které děti uplatňují, resp. očekává se, že je budou uplatňovat, na začátku povinné školní docházky.

brož., 64 s., 149 Kč
http://obchod.portal.cz/spl-22--celkovy-rozvoj-s-durazem-na-pripravu-do-skoly/                                 

Vyjde 3. 4. 2014