JOOBLEMuscle-fitnessFischerfarlinClub kennyADKKoala cafeStrolleringTongosweetmilk
Crystal Bohemia,a.s. Ceny F.FilipovskéhoRecingexpoSkokan roku F1TH AUTOWho works in F1Od maminky.cz AlbatrosZahrádkaRespekt k poroduFEEOO

Udílení cen TRILOBIT BEROUN 2016 slibuje originální show; upoutá speciální „audiovizuální kuličkou“ a obří „holografickou“ projekcí

V Praze, Berouně, 12. ledna – Křišťálové trofeje s vyobrazením trilobita nebo bustou Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Vladislava Vančury, plastika s „Berounským medvídkem“, ale také poněkud kyselá Zcela zvláštní cena poroty – Zlatý citrón symbolicky zpodobněná citrónem ve skleněné etuji již netrpělivě čekají na své nové držitele. Také v letošním 29. ročníku cen TRILOBIT BEROUN 2016 odmění porotci ty nejhodnotnější počiny české audiovizuální tvorby za uplynulé roční období. Na některou z dvanácti trofejí tentokrát aspiruje celkem 35 známějších i méně známých filmových titulů – hraných či animovaných filmů, dokumentů, publicistických pořadů či snímků s rodinnou tematikou. Oceněny mohou být rovněž významné počiny, které jsou s audiovizuální tvorbou spojeny, ale netýkají se konkrétního filmového díla. Stát se držitelem prestižní ceny s tradicí sahající až do 60. let minulého století je přáním nejednoho filmaře a herce. Kteří dosáhnou na triumf tentokrát, ukáže až slavnostní udílení cen, které se odehraje v sobotu 16. ledna, premiérově v Kulturním domě Plzeňka v Berouně

 

„Ceny TRILOBIT BEROUN vnímám jako ceny FITESU, které mají svoji tradici a snad i svoji hodnotu. Všechny ceny v oblasti umění, showbussinesu a tvůrčí práce jsou vždy s otázkou. Ale FITES neměl a nemá ambici udělovat ceny konjunkturálně, nebyl a není pod žádným vlivem ani tlakem, ať už tvůrců, sponzorů, producentů, apod. A přitom jsou to ceny udělované lidmi z oboru – což má svůj význam i respekt. FITES má také většinou jiná kritéria pro hodnocení, než „lesklá“ oceňování jinde,“ vystihuje povahu audiovizuálních cen TRILOBIT BEROUN moderátor letošního udílení Jan Kraus, který byl sám v minulosti oceněn dvěma hlavními cenami.

Organizace večera slibuje punc výjimečné události, jak se patří. Kromě všudypřítomného napětí a očekávání nebudou chybět vtip a sarkasmus již zmíněného moderátora Jana Krause, tanečně-hudební povyražení, jež ziniciuje skupina Jelení loje, účast eminentních hostů z řad filmových tvůrců, herců či politiků, ani nebývalá podívaná v podobě speciální scény a projekce, které jsou v rukou režiséra večera Jaroslava Černého a režiséra televizního přenosu Rudolfa Kudrnáčka. Slavnostní udílení cen TRILOBIT BEROUN 2016 bude historicky poprvé přenášeno Českou televizí prostřednictvím kanálu ČT art.

 

Dominantou originální scény devětadvacátého ročníku se stane pro tuto příležitost na míru vytvořená „audiovizuální kulička“, která promění udělování cen doslova v hravou show. „Tato symbolická „audiovizuální kulička“ bude napůl černá a napůl bílá, tak jako dříve býval film, napůl vyvážená a napůl nevyvážená, napůl naleštěná a svítící a napůl temná, jako bývá televizní program, ale i každé podnětné audiovizuální dílo. V průměru více než metrová koule metaforicky podobná té z Čapkovy hry Ze života hmyzu. Bude se otáčet bílou, nebo černou stranou k divákovi, vytvoří pozadí za moderátorem i napůl jako černá a bílá polokoule. Stane se herní rekvizitou pro publikum a posléze i pro Jana Krause a Jelení loje. Sáhnout si na ni bude moci každý z oceněných – pro štěstí. Kromě toho sehraje symbolickou roli při oblíbeném tématu vyvažování (programu i jednotlivého audiovizuálního díla). Další metaforické obsahy při hraní si s kuličkou mohou vyplynout podle konkrétních událostí večera,“ odtajňuje podobu neobvyklé scénické rekvizity režisér Martin Vadas, předseda Českého filmového a televizního svazu FITES, který je jedním z pořadatelů.

Nejde ovšem o jediný prvek, pro který bude udílení cen unikátní. Jako další specialita je připravena zadní projekce na gigantickou fólii o rozměru třikrát tři metry. „Jedná se o zadní projekci na tzv. holografickou fólii, která se lepí na průhledný podklad z plexiskla. Dojmu jakési nepravé holografie je dosaženo tím, že části promítaného obrazu, které jsou černé, zůstávají průhledné a nasvícený obraz se jakoby vznáší v prostoru. Při dodržení příznivých světelných podmínek v sále je to velmi působivé,“ přibližuje režisér televizního přenosu Rudolf Kudrnáček. Tato speciální fólie bude v televizním přenosu použita zcela poprvé.

 

Ceny TRILOBIT BEROUN znamenají pro kulturní život v Berouně jednu z nejvýznamnějších událostí roku a 29. ročník se zde uskuteční již po šestnácté. Jeho pořadateli jsou Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Městské kulturní centrum Beroun a město Beroun. Další informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.cenytrilobitberoun.cz. Slavnostní večer odstartuje v 19 hodin, televizní přenos pak bude odvysílán na programu ČT art od 20.20 hodin a bude mu předcházet přímý vstup do Událostí na ČT1.

 

Kromě večerního slavnostního udílení cen je po vzoru minulých let na 16. ledna připraven i doprovodný program v Městském kině Beroun – pro děti Dopoledne s Večerníčkem s kvízem o ceny a odpolední a večerní blok filmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech. Bližší informace o programu budou zveřejněny na www.kinoberoun.cz. Vstupenky na slavnostní udílení je možné zakoupit v Městském informačním centru Beroun za symbolických 100 Kč. Více informací je možné získat na tel. 311 654 321 či emailu mic@mkcberoun.cz. Vstupenka na slavnostní večer v Plzeňce dále opravňuje ke vstupu na odpolední projekci v kině zdarma. Cena vstupenek na odpolední blok filmů bez vstupenky na Plzeňku činí 50 Kč, na večerní blok pak 100 Kč. Vstupné na dopolední projekci pro děti je zdarma. Vstupenky na projekce je možně zakoupit v Městském kině Beroun. Program a termín zahájení předprodeje v kině pak budou dostupné na www.kinoberoun.cz.

 

Letošní ročník je oproti minulým specifický díky rekordnímu množství přihlášených hraných filmů. O některou z cen tentokrát usiluje celkem 109 přihlášených titulů – hraných, dokumentárních, animovaných, zpravodajských či publicistických, jež klasifikovala hlavní porota, a 26 titulů, jež hodnotila dětská porota, přičemž některé z titulů jsou i několikadílnými cykly či seriály. Při slavnostním vyhlášení výsledků dostane příležitost pro odůvodnění udělení cen i hlavní porota, tvořená režiséry, producenty či filmovými kritiky v čele s profesorem Vladimírem Justem, stejně jako dětská porota, v níž zasedají žáci berounských základních škol. Porota může v letošním roce udělit celkem dvanáct cen – tři ceny TRILOBIT BEROUN 2016 a tři Ceny poroty, jednu Zvláštní cenu poroty, jednu Cenu Vladislava Vančury za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu. Dalším oceněním je Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti předávaná z rukou bratra bývalého prezidenta, pana Ivana Havla. Dále může být udělena Cena Josefa Škvoreckého za adaptaci literárního díla a porota může rozhodnout rovněž o udělení Mimořádné ceny poroty. Svou speciální cenou s příznačným názvem Cena dětské poroty – Berounský medvídek letos potřetí odmění některý z titulů také dětská porota. Pokud je oceněno více tvůrců či protagonistů za jedno filmové dílo, na rozdíl od jiných českých či světových filmových cen, přebírá v Berouně svou křišťálovou trofej každý oceněný. Křišťálové plastiky již řadu let vyrábí bez nároku na honorář pan Jiří Rückl, majitel nižborské sklárny Rückl Crystal.

 

 NOMINACE NA CENY TRILOBIT BEROUN 2016

 

HRANÝ FILM                                                 DOKUMENT
Kobry a Užovky                                               Evangelium podle Brabence

Schmitke                                                        Nízká Vysoká hra
Ztraceni v Mnichově                                      
Amerika
Domácí péče                                                 
Zpověď zapomenutého
Fotograf                                                         
Stále spolu                                                                                                                            Blues pro sólo matky 
ANIMOVANÝ FILM                                        Všichni mají pravdu
Anatomie pavouka                                          Ubytovny
Transport ER                                                   Malý mnich
Malá z rybárny                                                
Takovej barevnej vocas letící komety
                                                                       Pára nad řekou
PUBLICISTIKA                                             Vlasovci
Hyde Park Civilizace                                        Blízký daleký východ – Český žurnál
Historie.cs                                                     
Zatajené dopisy
                                                                       Matrix AB
FILM S DĚTSKOU                                          Danielův svět
ČI RODINNOU TEMATIKOU                         
Rasistický večírek aneb Menšiny baví většiny
Sedmero krkavců                                          
Mallory
Malý Pán
                                                         Boží mlýny
Černobílo                                                        Čtyři dny v Hotelu Pavouk
Kdyby byly ryby                                             
Samoživy                               
                                                                                                                                            


Pořadatelé: FITES, MKC BEROUN, město Beroun

Generální partner: RWE

Hlavní mediální partner: Česká televize

Vřelé poděkování patří partnerům, podporovatelům, sponzorům a mecenášům: UGO! Media, MAPOR, Rückl Crystal, Hotel Na Ostrově, Kateřina Žlebková, Ministerstvo kultury České republiky, Zámecký dvůr Všeradice, Baby Book, Nadační fond Letorosty senátora Jiřího Oberfalzera, obec Lety, Státní fond kinematografie


O cenách TRILOBIT BEROUN
Trilobit je symbolem cen, které Československý filmový a televizní svaz FITES v 60. letech uděloval nejlepším uměleckým počinům za uplynulé roční období ve filmu a v televizi. Po karlovarském festivalu se tak jedná o jedno z nejstarších ocenění svého druhu v České republice. Cena Trilobit byla poprvé udělena v roce 1966 a dále v letech 1967, 1968 a 1969. V lednu 1970 byla činnost FITESu zakázána, tím se i udělování cen Trilobit na dlouhá léta přerušilo. Cena Trilobit byla obnovena až v roce 1991. V roce 1995 přibyla Cena Vladislava Vančury, udělovaná za dlouhodobý či celoživotní přínos rozvoji české audiovizuální kultury. Nositeli této ceny se v předchozích letech stali Jiří Menzel, Oldřich Daněk, František Vláčil, Jan Špáta, Jiří Hubač, Jiří Krejčík, František Pavlíček, Vladimír Körner, Věra Chytilová, Arnošt Lustig, Jan Švankmajer, Pavel Koutecký in memoriam, Petr Weigl, Ladislav Helge, Miroslav Ondříček, František Filip, Jan Němec, Drahomíra Vihanová, Zdeněk Svěrák a v minulém roce Miloš Forman.
V průběhu let se udílení cen Trilobit v Berouně stalo tradicí, proto byl v roce 2000 název změněn na TRILOBIT BEROUN. Letošní, historicky 29. ročník se zde v lednu 2016 uskuteční po šestnácté.


Pro další informace prosím kontaktujte:
Barbora Dušková – tisková mluvčí Trilobit Beroun 2016
Tel.: 777 854 650, E-mail:
Trilobit.Beroun@fites.cz